Premià de Mar

Formació a les empreses sobre la facturació electrònica

  • Radio Premià de Mar
  • Actualizado:
  • Creado:

Tal com estableix la Llei, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

Tal com estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les empreses proveïdores de serveis o béns a qualsevol administració pública estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic. Amb l’objectiu d’aclarir possibles dubtes, facilitar el canvi a aquest nou format i demostrar-ne els avantatges per als proveïdors (tant als que hi estan obligats per llei com per exemple les societats anònimes  o les societats de responsabilitat limitada com als que no ho estan), des de l’Ajuntament s’ofereix a les empreses la possibilitat de fer una formació individualitzada a la seva seu social.

Les factures en format electrònic permeten una major rapidesa en tota la tramitació interna de l’administració, en aquest cas de l’Ajuntament i, per tant, una major agilitat a l’hora de fer els pagaments. Alhora, amb aquest sistema els proveïdors estan informats en tot moment sobre el procés en què es troba la seva factura.  El període mitjà de pagament de l’Ajuntament el darrer trimestre del 2016 va ser de 17,18 dies i la mitjana de tot el 2016 va ser de 20,11 dies.  

Tot i que l’Ajuntament ja ofereix directament a les empreses aquest servei, qualsevol empresa que hi estigui interessada pot demanar assistència través de l’adreça següent: serveiseconomics@premiademar.cat.

Palabras clave: