Premià de Mar

Comunicat sobre l'edifici de la Gran Via

  • Ajuntament Premià de Mar
  • Actualizado:
  • Creado:

En relació a les notícies i declaracions referents a la gestió per part de l’Ajuntament de Premià de Mar de la situació de l’edifici de la Gran Via 196-198, la junta de portaveus, després de reunir-se el matí del dissabte 18 de març.

Edifici
Edifici

En relació a les notícies i declaracions referents a la gestió per part de l’Ajuntament de Premià de Mar de la situació de l’edifici de la Gran Via 196-198, la junta de portaveus, després de reunir-se el matí del dissabte 18 de març, acorda fer els següents aclariments:

1.- Els grups municipals CIU, C’s, PSC, ERC-JXP-AM, ICV-EUIA-E i PP, representats a la junta de portaveus,  volen reafirmar tot el seu suport i la seva solidaritat amb les famílies afectades per l'explosió que va tenir lloc el passat dia 18 de setembre de 2016. Molt especialment amb aquelles famílies que, el dia d’avui, esperen la finalització de les obres de reparació de l’edifici per retornar al seu domicili.

El suport i l’acompanyament a les víctimes d’una emergència és sempre una actuació prioritària per a tot el municipi. Per això s’hi han abocat des del primer moment tots els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris per garantir una adequada atenció social i psicològica a tots els veïns afectats.

2.- L'Ajuntament no ha reclamat ni reclamarà les despeses ocasionades com a conseqüència del sinistre als veïns afectats.

En aquest sentit, l’Ajuntament es compromet a vetllar, a través dels serveis jurídics municipals,  per tal que les asseguradores privades es facin càrrec de totes les pèrdues materials que han patit els afectats. Igualment, una vegada s’hagi constatat que tots els veïns han estat degudament compensats, l’Ajuntament procedirà a presentar a les companyies asseguradores  les despeses que el municipi ha realitzat a fi que es retornin aquests diners i puguin ser destinats a atendre altres situacions de necessitat social.

3.- L'Ajuntament  ja té preparat el dispositiu psicosocial d’acompanyament als afectats en el retorn als seus domicilis. Aquest dispositiu preveu suport psicològic per a aquelles persones i famílies que ho puguin requerir i també una nova avaluació social de les seves necessitats amb la finalitat d’oferir tot el suport que puguin necessitar

Aquesta tercera fase de l’actuació dels serveis socials municipals es posarà en marxa tan aviat com es posi en coneixement d’aquest consistori la data prevista de retorn dels veïns als seus domicilis.